Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Stichting CPOV e.o. heeft twaalf basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs onder haar beheer met in totaal ongeveer 3500 leerlingen en 350 personeelsleden.

Missie
De stichting heeft tot doel de oprichting en instandhouding van scholen voor primair en speciaal christelijk onderwijs. Daarbij is zij erop gericht kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten doorlopen met als doel hen voor te bereiden op een plaats in de samenleving, gebaseerd op Bijbelse waarden en normen, waarin het welzijn van het kind voorop staat.

Visie
Onze bron is de bijbel; het woord van God.
Vanuit deze bron willen we kinderen opvoeden in verantwoordelijkheid, eerlijkheid en respect voor zichzelf en voor elkaar.
Wij willen kinderen oprechte deelnemers maken van onze samenleving.
Wij gaan voor passend onderwijs voor alle leerlingen.
Daar waar nodig met aanvullende expertise, zorg en middelen; en met ondersteuning vanuit of binnen onze speciale (onderwijs) voorziening (SBO de Windroos).
We willen een geborgen leerklimaat voor de leerling met goed gekwalificeerd personeel in een prettige en geoutilleerde werkomgeving binnen een transparante organisatie.
 
Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor Protestants-christelijke ds. Van Lingenschool voor het nieuwe schooljaar, 2021-2022, op zoek naar:

  • Een groepsleerkracht voor de onderbouw voor 0.73 fte.
  • Een groepsleerkracht voor de bovenbouw voor 1.0 fte.
  • Een groepsleerkracht voor de midden- / bovenbouw voor 0.4 fte.
  • Een groepsleerkracht voor de midden- / bovenbouw voor 0.5750 fte (tijdelijk).

ds. Van Lingenschool, een school waar muziek in zit!
Zo luidt de slogan van onze school. Als ergens muziek in zit, dan betekent dat dat je ergens veel van kan verwachten en er veel plezier aan beleeft. Zo'n school willen we voor leerlingen, ouders en personeelsleden zijn. Elke dag proberen we de verwachtingen vanuit onze missie en visie waar te maken waardoor leerlingen en personeelsleden met plezier naar school gaan.
Onze school is te vinden in Zetten, een gezellig dorp in de Betuwe. Wij zijn een middelgrote school met zo`n 200 kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar.
Onze kinderen komen uit Zetten maar ook uit bijvoorbeeld Hemmen, Herveld, Randwijk en Heteren. Ons schoolgebouw is modern, ruim èn gezellig! De school staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp.
We bieden een veilige en rijke leeromgeving en bieden zo een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Naast de cognitief gerichte lessen bieden we ook veel activiteiten aan die vormend zijn op sociaal- emotioneel gebied, is er aandacht voor kunst en cultuur en voor creatieve vorming. Onze leerkrachten worden gekenmerkt door hun grote betrokkenheid bij de leerlingen. Ieder kind is uniek en daar is oog voor. Meer informatie hierover is te krijgen op de website www.vanlingenschoolzetten.nl.


CPOV
De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.
 
De vier zekerheden van CPOV zijn:
1.       Christelijk onderwijs voor ieder kind!
2.       Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
3.       Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
4.       Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!
 
Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl.
 

Profiel kandidaat

Hoe ziet jouw profiel als groepsleerkracht eruit?
We zoeken iemand met hart voor het kind vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging. Je herkent jezelf en wil aansluiten bij onze missie (waar staan we voor) en visie (waar gaan we voor), te weten:
 
Onze school is een protestants-christelijke school in Zetten waar iedereen die onze grondslag respecteert welkom is. 
 
Het schoolteam heeft de gezamenlijke visie onlangs opnieuw geformuleerd:
Zonder relatie geen prestatie. Wij stellen onderwijsbehoeften en talenten van het kind centraal en hebben aandacht voor het eigenaarschap van het kind. In ons onderwijs maken wij gebruik van diverse onderwijsvormen. Als team zijn wij ons bewust van ieders kwaliteiten en maken wij gebruik van elkaars deskundigheid. Wij creëren een positief en veilig leer-werkklimaat waarin iedereen wordt gezien en zich kan ontwikkelen. In onze communicatie zijn wij duidelijk en respectvol en luisteren naar de ander. Wij zijn open, eerlijk en transparant.

Met de Bijbel als Woord van God willen we kinderen -naast kennis en vaardigheden- christelijk normen en waarden bijbrengen. Het pedagogische klimaat van onze school is vooral gebaseerd op deze levensbeschouwelijke identiteit, waarbij kernwaarden als respect, veiligheid, openheid, betrokkenheid en samenwerken een belangrijke plaats innemen. Deze waarden hebben ook een duidelijke plaats in de onderwijskundige visie.

Je beschikt over een afgeronde PABO opleiding en hebt lesgevende ervaring in de bouw van de betreffende vacatureruimte, waarbij ook LIO-studenten van harte uitgenodigd worden om mee te solliciteren.
Je schept een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en bent iemand die handelingsgericht en opbrengstgericht wil werken. Je kunt gemakkelijk communiceren met kinderen, collega’s en ouders en wil daarin investeren.
In een klein team wil je je graag coöperatief opstellen en een bijdrage leveren aan de visie om leerlingen zelfstandiger te maken middels de inzet van meer onderwijsvormen.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature

Maak zonder moeite een motivatiebrief om sneller een baan te krijgen

  • Ontvang gratis het stappenplan voor de perfecte motivatiebrief
  • Gebruik 2 voorbeeldbrieven
  • Krijg de juiste vacatures van ons
  • 400.000 werkzoekenden gingen je voor